loading

Ładowanie...

Informacja dla członków Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem

Zgodnie z Art. 16 Statutu PTTK członkowie zwyczajni PTTK w przypadku zalegania z opłaceniem składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, tj. do 31 marca 2021 roku traci się prawa członka zwyczajnego, co wiąże się z utratą prawa do ubezpieczenia NNW i Ratownictwa.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy przewodnicy tatrzańscy i instruktorzy Speleoklubu Tatrzańskiego zrzeszeni w Oddziale Tatrzańskim PTTK z opłaconą składką członkowską są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej („OC”). Ostateczny termin opłacenia składki członkowskiej PTTK za 2021 rok dla osób z Koła i Klubu Przewodników Tatrzańskich oraz Speleoklubu Tatrzańskiego, którzy chcą być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej ustala się na dzień 10 maja 2021 roku. Po tym terminie członkowie KPT i Speleoklubu nie będą dodatkowo ubezpieczeni od „OC”.

Udostępnij