loading

Ładowanie...

Informacja dla członków Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem

Zgodnie z Art. 16 Statutu PTTK członkowie zwyczajni PTTK w przypadku zalegania z opłaceniem składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, tj. do 31 marca 2020 roku traci się prawa członka zwyczajnego, co wiąże się             z utratą prawa do ubezpieczenia NNW i ratownictwa.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy przewodnicy tatrzańscy i instruktorzy Speleoklubu Tatrzańskiego zrzeszeni w Oddziale „Tatrzańskim” PTTK z opłaconą składką członkowską są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej („OC”).

Ostateczny termin opłacenia składki członkowskiej PTTK za 2020 rok dla osób    z KPT i Speleoklubu Tatrzańskiego, którzy chcą być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej ustala się na dzień 15 czerwca 2020 roku.

Po tym terminie członkowie KPT i Speleoklubu nie będą dodatkowo ubezpieczeni od „OC”.

Udostępnij