loading

Ładowanie...

Informacja o państwowym egzaminie poprawkowym

Zarząd Oddziału Tatrzańskiego PTTK uprzejmie informuje, że osoby, które nie zdały egzaminu na przewodnika tatrzańskiego klasy III z kursu organizowanego przez Oddział PTTK w Zakopanem, a chcące przystąpić do egzaminu poprawkowego winny wysłać do Urzędu Marszałkowskiego, Departament Turystyki i Sportu, 30 – 017 Kraków ul. Racławicka 56 wniosek oraz wnieść stosowną opłatę egzaminacyjną w wysokości 330,- zł., tj.

120,- zł. za część teoretyczną

210,- zł. za część praktyczną.

0płatę egzaminacyjną należy dokonać na nr konta :

Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie 52 1240 4575 1111 0010 5133 2171

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

  1. Basztowa 22, 31 – 156 Kraków

z dopiskiem opłata za egzamin dla przewodników górskich tatrzańskich klasy III

i dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wraz

z wnioskiem nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu. 

 

Z posiadanych informacji egzamin poprawkowy odbędzie się prawdopodobnie    w dniach 26 – 28 IX 2017 roku.

 

V-ce Prezes ZO PTTK

Marek Nodzyński

Udostępnij