loading

Ładowanie...

Komunikat nr 1 z dnia 20.12.2022 roku

Komunikat nr 1 z dnia 20.12.2022 roku

 

Zarząd  Kola Terenowego  nr 2 serdecznie  dziękuje  wszystkim  członkom i sympatykom za tak liczny udział w imprezach organizowanych w roku 2022.

Jednocześnie zapraszamy do czynnego udziału w wycieczkach zaplanowanych na rok 2023, kt6re zgodnie z uchwałą. Walnego Zebrania Sprawozdawczo­ Wyborczego będą nadal kontynuowane.

Zachęcamy również do równoczesnego zdobywania wszelkich odznak turystycznych PTTK, a w szczególności Górskiej Odznaki Turystycznej, a także niezdobywanej jeszcze w Zakopanem odznaki Turysta Senior dla czlonk6w kt6rzy ukończyli 50 lat.

Ta ostatnia jest odznaką. trójstopniową. (brązowa, srebrna, złota). Wymaga jedynie prowadzenia książeczki wycieczek, kt6rych w danym roku należy odbyć dwanaście (tak samo na pozostałe stopnie). Weryfikacja dokonywana będzie zgodnie z regulaminem w Oddziale Tatrzańskim PTTK.

W ramach jej popularyzacji Zarząd Kola przedstawi na pierwszej wycieczce autokarowej 5 szt. bezpłatnych notesów do wykorzystania jako przykładowe książeczki oraz ufunduje pie1wsze 5 szt. bezpłatnych odznak I stopnia.

Uwzględniając nasze transgraniczne wycieczki turystyczne szlakami Tatr i Podtatrza i innych słowackich pasm górskich, zachęcamy także do zdobywania Polsko-Słowackiej odznaki turystycznej Góry bez granic – Hory bez hranic ustanowionej przez PTTK i Klub Slovenskich Turistov. Zgodnie z postanowieniem jej regulaminu ma ona popularyzować górskie szlaki turystyczne po obu stronach granicy.

Również ta odznaka jest trójstopniowa, z tym, ze ewidencjonowanie wycieczek należy dokonywać w książeczkach GOT PTTK (dostępnych również w siedzibie Oddziału w cenie 5,- zł.) zgodnie z punktacjami opracowanymi przez PTTK. Należy zaznaczyć, ze dla zdobywania dalszego stopnia tej odznaki należy uzyskać co najmniej 50 pkt. Po polskiej stronie Karpat i co najmniej 25 pkt. Po stronie słowackiej (I stopień).

Zarząd zamierza uwzględnić te fakty i przy podawaniu planów wycieczek będą. dodatkowo zamieszczane informacje o ilości punktów GOT możliwych do zdobycia.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem Zarząd Koła nr 2

Tatrzańskiego Oddziału PTTK w Zakopanem

 

Udostępnij