loading

Ładowanie...

REGULAMIN POLSKO-SŁOWACKIEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ „GÓRY BEZ GRANIC – HORY BEZ HRANÍC”

     

 

 

 

 

 

REGULAMIN

POLSKO-SŁOWACKIEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ

„GÓRY BEZ GRANIC – HORY BEZ HRANÍC”

 • 1

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie oraz Klub Slovenských Turistov ustanawiają regionalną odznakę turystyczną: Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna Góry bez granic – Hory bez hraníc, zwaną w skrócie PSOT lub Odznaka Góry bez granic.

 • 2

Odznaka Góry bez granic została ustanowiona w celu popularyzacji zintegrowanej sieci górskich szlaków turystycznych po obu stronach granicy polsko-słowackiej, wędrowania po naszych wspólnych górach (szczególnie wzdłuż granicy i przez granicę) i poznawania lokalnych atrakcji przyrodniczych i kulturowych w Polsce i w Słowacji.

 • 3

Odznaka Góry bez granic jest regionalną odznaką pieszej turystyki aktywnej, którą może zdobywać każdy turysta wędrujący polskimi i słowackimi górskimi szlakami turystycznymi w Karpatach po obu stronach granicy. Do odznaki liczą się wycieczki od 1 kwietnia 2019 r.

 • 4

Podczas wycieczek należy stosować zasady bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki, uwzględniać ostrzeżenia dotyczące pogody i zagrożenia lawinowego oraz przestrzegać aktualne przepisy dotyczące poruszania się w obszarach chronionych i w rejonie granicy państwowej. Odbywając wycieczki w warunkach zimowych zaleca się korzystanie z nart lub rakiet śnieżnych.

 • 5

Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania odznaki. Do obliczania punktów za wycieczki w polskiej części Karpat należy korzystać z punktacji zawartej w wykazie „Tras punktowanych do GOT PTTK”, a do obliczania punktów za wycieczki w słowackiej części Karpat z „Punktacji do GOT PTTK poza granicami Polski” zamieszczonym na stronach internetowych PTTK COTG.

 • 6

Odznaka Góry bez granic posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty, które zdobywa się po kolei, przy czym w jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

Zdobywanie punktów na kolejny stopień odznaki można rozpocząć dopiero w następnym roku po zdobyciu poprzedniego stopnia.

Czas potrzebny na zdobycie każdego stopnia odznaki nie jest ograniczony – można je zdobywać przez kilka lat.

 • 7

Aby zdobyć Odznakę Góry bez granic należy uzyskać:

 • na stopień brązowy co najmniej 50 punktów na szlakach karpackich w swoim kraju oraz co najmniej 25 punktów na szlakach karpackich w kraju sąsiadów,
 • na stopień srebrny co najmniej 100 punktów na szlakach karpackich w swoim kraju oraz co najmniej 50 punktów na szlakach karpackich w kraju sąsiadów,
 • na stopień złoty co najmniej 200 punktów na szlakach karpackich w swoim kraju oraz co najmniej 100 punktów na szlakach karpackich w kraju sąsiadów.

Turyści spoza Polski i Słowacji mogą wybrać dowolnie, czy uzyskują takie ilości punktów, jak Polacy, czy jak Słowacy.

 • 8

Zdobywanie Odznaki Góry bez granic nie wyklucza jednoczesnego zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK lub innych odznak turystyki kwalifikowanej, pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

 • 9

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie oraz Klub Slovenských Turistov są odpowiedzialne za promocję i przyznawanie Odznaki Góry bez granic oraz rozstrzygają wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu.

 • 10

Po uzyskaniu wystarczającej ilości punktów na zdobywany stopień odznaki, wypełnione książeczki GOT PTTK, zawierające ewidencję przebytych wycieczek z punktacją i z potwierdzeniami terenowymi, należy dostarczyć do weryfikacji (przyznania odznaki).

Odznakę turystyczną Góry bez granic przyznaje Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie i Klub Slovenských Turistov Sekcja Turystyki Pieszej (KST S-PT) w Bratysławie oraz upoważnione przez nich lokalne oddziały lub kluby PTTK i KST.

Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie; zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

 • 11

Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna Góry bez granic – Hory bez hraníc ma kształt koła o średnicy 3,5 cm, wykonana jest z metalu, a stopnie odznaki oznaczone są odpowiednimi kolorami. Wzór odznaki przedstawiony jest w załączniku do regulaminu.

 • 12

Regulamin niniejszy został ustanowiony przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie oraz Klub Slovenských Turistov, w dniu 23 maja 2019 r., w Dolnym Kubinie, w ramach realizacji projektu Interreg pn. Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny, w latach 2018-2020.

 • 13

W ramach ww. projektu zostaje wykonanych 200 odznak, które pierwsi zdobywcy będą otrzymywać za darmo.

 

 

Udostępnij