loading

Ładowanie...

Uvod do projektu

Tatranské centrum cezhraničných turistických chodníkov

Tatry. Rozdeliť alebo spojiť? Otázka položená mnohokrát, no a odpoveď – tá závisí od kontextu. Avšak, od pristúpenia Poľska a Slovenska do Schengenského priestoru (21.12.2007), je vhodná druhá alternatíva, presnejšie povedané – spojiť by sa mali povinne! Pravdou je, že od  uvedeného dátumu poľsko-slovenskú hranicu v horách môžete prekročiť vo všetkých dostupných miestach, ku ktorým vedú na oboch stranách chodníky.

Vie o tom vôbec niekto? Teoreticky – každý by mal. Využíva to však niekto? Prakticky nikto, aspoň v masovom meradle nie. Vie priemerný turista Tatier, koľko času potrebuje k prechodu od Popradského plesa k Morskému oku alebo naopak? Aj keď má tieto vedomosti, sú to jeho „tajné vedomosti”, pretože smerová tabuľa pri Morskom oku  nevyhnutnú dobu prechodu neuvádza. Najbližšie informácie sú až na vrchole Rysov.

Alebo – zo Zverovky sa môže turista vybrať cez Lúčnu do Chocholovskej doliny, tam si dať na chate kávu, kúpiť si ovčí syr, žinčicu a oštiepky na salaši, vrátiť sa cez Bobrovecké sedlo na Slovensko do Oravíc, vykúpať sa a zrelaxovať v bazénoch s termálnou vodou a masážami a dostať sa na miesto nocľahu.

Pre vyššie spomenuté dôvody v oblasti cestovného ruchu v Tatrách, vznikol projekt vytvorenia Centra  tatranských cezhraničných chodníkov pri tatranskej pobočke PTTK  v Zakopanom. Úlohou centra je podporovať nové, atraktívne, a predtým neprístupné cezhraničné trasy, a centrum sa bude nachádzať v historickej budove Tatranskej správy(stanice) na Ul. Krupówki 12. Tu je pobočka. Málokto vie, že táto budova navrhnutá Wendelinom Beringerom bola postavená v roku 1903. Vtedy to bol prvý pokus aplikovať zakopanský štýl pri výstavbe budov z tehál. Preto si o to viac žiada opravu! Prebudovanie tohto strediska na potreby Centra – „horskej izby” – bude príležitosťou na rekonštrukciu tejto časti zariadenia.

Keď centrum bude už mať svoju rezidenciu, príde čas na to, aby mu zadali „funkciu informátora” o nových chodníkoch. Predovšetkým ponúkať sprievodcov popisujúcich všetky cez-hraničné tatranské turistické chodníky. Prípad sa môže zdať jednoduchým. Odborníci zatiaľ chýbajú. Stačí dať výzvu. Vznikne nová pozícia. Jedna z mnohých …

Aby sprievodca mohol byť niečím novým, musí byť napísaný „niekým novým.” Hoci poľsko-slovenským tímom dospievajúcich študentov. Preto sme vyzvali k spolupráci Gymnázium č.2 prof. J. Tischnera v Zakopanom  a Základnú školu Zuberec.

Dohodli sme plán spolupráce. Po dobu troch mesiacov mladí ľudia z oboch inštitúcií absolvovali rozšírené vyučovanie zamerané na prípravu vydania sprievodcu. V júni 2010 uskutočnili cezhraničné tatranské túry po troch rôznych trasách zo Zuberca a Oravíc do Vitóva. Cez letné prázdniny toho istého roku – šesť po sebe idúcich výletov po ďalších šiestich cezhraničných chodníkoch. Úlohou mladých autorov vo veku 13 – 15 rokov bol odborný opis trás a nafotenie pohľadov i prípadných zaujímavostí, zvláštností. Najlepšie opisy a fotografie prispeli k súčasnému vydaniu slovensko-poľského sprievodcu. Fotografie boli použité okrem toho aj na vydanie kalendára pre rok 2011.

Úsilie a obetavosť mladých poľských a slovenských autorov je zvečnené na dokumentárnom filme. Okrem toho sú vyrobené veľké plagáty zo všetkých deviatich cezhraničných turistických trás. Tieto materiály sú k dispozícii v stredisku.

Projekt, opísaný vyššie a vykonaný v období december 2009 – december 2010 v hodnote 46 000 eur, bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu „Tatry”, a to v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 – 2013.

 

Stanisław Apostoł

autor a vedúci projektu

tajomnik Správy tatranského oddielu PTTK

 

Mgr. KatarínaKušnieriko

vávedúca slovenskej skupiny