loading

Ładowanie...

Zhrnutie projektu

Žiadateľ projektu: PTTK Oddiel Tatranski Zakopane ul. Krupowki 12

Názov a miesto projektu:

Nazov:  Vznik a propagácia Centra Tatranských Cezhraničných Chodníkov

Miesto:  Zakopane, Koscielisko – okres tatransky, Zuberec – okres Tvrdosin, Pribylina – okres
Liptovsky Mikulas, Vysoke Tatry – okres Poprad

Popis projektu:

Úlohy projektu:
1. Obohatenie poľsko-slovenskej spolupráce v oblasti turistiky a rozšírenie siete turistických
chodníkov
2. Zvýšenie záujmu o tatranskú turistiku, stretnutia mládeže z prihraničných oblastí, tvorba
dvojazyčného sprievodcu
3. Propagácia  doteraz neznámych prírodných krás
4. Vznik Centra Tatranských Cezhraničných Chodníkov v Zakopanom
5. Oživenie cestovného ruchu, zvýšenie počtu turistov
Cieľové skupiny:
Mládež z Gimnazja v Zakopanom ( 45 osôb)
Žiaci zo Základnej školy v Zuberci (45 osôb)
Aktivity prijaté v rámci projektu:
1. Stretnutie realizátora projektu s poľskými a slovenskými učiteľmi.
2. Vypracovanie rámcového programu pre slovenskú a poľskú stranu.
3. Vzdelávanie skupín mládeže s cieľom spoznávania kultúry, histórie a zujímavostí regiónu.
4. Realizácia I. Tatranského cezhraničného prechodu (2 dni). Súčasťou bude výber najlepšieho
opisu uskutočneného pochodu.
5. Uskutočnenie 6 dvojdňových turistických pochodov poľsko-slovenskej skupiny (15 osôb).
Vyhodnotenie najlepšieho opisu a najkrajších fotografií z prejdených chodníkov.
6. Zasadnutie komisie a zhodnotenie materiálov.
7. Vydanie turistického sprievodcu „Tatranské cezhraničné chodníky” v slovenskej a poľskej
verzii, ilustrované najlepšími fotografiami.
8. Vydanie kalendáru „ Tatranské cezhraničné chodníky 2011”.
9. Založenie web. stránky.
10. Zhotovenie veľkoformátových nástenných fotografií na výstavu.
11. Vybudovanie  stánku stálej expozície v „ Dworcu Tatranskim”.
12. Kultúrny program z príležitosti otvorenia Centra Tatranských Cezhraničných Chodníkov.
13. Otvorenie Centra Tatranských Cezhraničných Chodníkov v Zakopanom.
Očakávané výstupy a výsledky:
Výstupy
1. Centrum Tatranských Cezhraničných Chodníkov – 1
2. Turistický sprievodca ( dvojjazyčný) – 2000
3. Obrazový kalendár   –   500
4. Cezhraničný turistický prechod  –  1
5. Dvojdňové turistické výlety  –   6
6. Programové stretnutie  –  1
7. Program cezhraničného vzdelávania –  1
8. Prezentačný film  – 1
9. Veľkoformátové nástené obrazy  –   1

Výsledky:
1. Prezenčná listina prechodu  – 100
2. Prezenčné listiny 6 pochodom (zajedno)  –  90
3. Prezenčná listina zasadnutí  –  20
4. Zoznam inštitúcií ktoré dostanú sprievodcu a kalendár  –  90
5. Vstupy na internetovu stránku – 150
6. Prezenčná listina otvorenia Centra Tatranských Cezhraničných Chodníkov   –  60

Cezhraničný dopad:
Výsledky z realizácie projektu budú zdieľané na obidvoch stranách za rovnakých podmienok. Vydanie Turistického sprievodcu bude v dvojjazyčnej verzii a bude distribuované na obidvoch stranách hranice.
Projekt chce odstrániť bariéry medzi hraničnými oblasťami, ktoré spôsobili štátne hranice prebiehajúce cez Tatry. Aj napriek schengenskej zmluve na obidvoch stranách ostali pozostatky skúseností, že hranice nie je možné prekročiť.
Projekt načrtáva možnosti ďalšej cezhraničnej spolupráce so zainteresovaním ďalších škôl a vedenia poľského aj slovenského tatranského národného parku z ohľadom na dostupnosť ďalších cezhraničných chodníkov. Prínos bude aj pre mládež na obidvoch stranách v oblasti ochrany prírody.
Názov a úloha cezhraničného partnera:
Základná škola s materskou školou v Zuberci, ako cezhraničný partner súhlasí s účasťou na projekte a aktivitách naplánovaných, ktoré sú uvedené vyššie.

Rozpočet projektu (v EUR):
Celkové oprávnené náklady: 46 000,00 EUR
Spolufinancovanie z  ERDF: 39 100,00 EUR  (a 85% z oprávnených nákladov)