loading

Ładowanie...

Dworzec Tatrzański

Siedzibą Oddziału Tatrzańskiego PTTK jest „Dworzec Tatrzański” położony w centrum miasta Zakopanego przy ul. Krupówki 12 w sąsiedztwie Muzeum Tatrzańskiego.

Krótki rys historyczny Dworca Tatrzańskiego:

Drewniany „Dwór Tatrzański”, wzniesiony przez Gustawa Fingera, wg planów architekta Karola Zaremby w 1881 roku. Nie miał nigdy nic wspólnego z dworcem związanym z komunikacją. Mieściły się w nim biura Towarzystwa Tatrzańskiego, biblioteka czytelnia, pokoje dla pań i panów, pomieszczenia hotelowe i sala z fortepianem, w której organizowano odczyty, koncerty, przedstawienia teatralne i zabawy. Na estradzie drewnianego „ Dworca Tatrzańskiego” występowali min. Skrzypkowie: Stanisław Barcewicz, Fritz Kreisler, Władysław Górski, Mieczysław Karłowicz Aleksander Michałowski. Ignacy Jan Paderewski, recytowała Helena Modrzejewska, fragmenty swoich utworów czytał Henryk Sienkiewicz. Tu odbywały się coroczne wiece Towarzystwa Tatrzańskiego i inne liczne bale, z których dochód przeznaczony był na cele dobroczynne. W 1900 roku 21 stycznia budynek spłonął od lampy naftowej podczas „ balu wszechczasów”. Obecnie istniejący budynek wzniesiony został w tym samym miejscu wg projektu architekta Wendelina Berinera w latach 1902 – 1903.
W 1929 roku budynek został rozbudowany wg projektu ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków Bohdana Tretera . Budynek stanowiący własność PTTK , jest murowany na wysokiej podmurówce, ceglany, jednokondygnacyjny z poddaszem przystosowanym do celów użytkowych. Od strony wschodniej dwupiętrowa wieża z wejściem do budynku.

Jest on jednym z pierwszych przykładów zastosowania stylu zakopiańskiego – Witkiewiczowskiwgo o architekturze murowanej i jako taki wpisany został w rejestr zabytków województwa nowosądeckiego pod nr KSA – 577 dnia 31.08.1988 roku . Opisany obiekt od samego początku był siedzibą Towarzystwa Tatrzańskiego, Koła Przewodników Tatrzańskich i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ( później GOPR-u) do 1985 roku. W latach międzywojennych Dworzec Tatrzański przeżywał okres swojej świetności, kiedy to mieściła się w nim Biblioteka Publiczna wraz z biblioteką PTT. Spotykali się tu taternicy , przewodnicy, ratownicy i artyści – cała śmietanka tworząca wyjątkową atmosferę Zakopanego.
Z nieustalonych przyczyn w dniu 29 listopada 1992 roku budynek uległ poważnemu zniszczeniu podczas pożaru. Spłonęła w zasadzie cała konstrukcja dachowa wraz z pomieszczeniami drewnianymi na pierwszym piętrze. Odbudowano część dachową i wykonano roboty zabezpieczające bez urządzeń i wykończenie zniszczonego pierwszego piętra.

W roku 2011 Oddział Tatrzański PTTK w Zakopanem zlecił wykonanie dokumentacji celem ostatecznego zakończenia prac związanych z remontem i pełną odbudową Dworca Tatrzańskiego po pożarze. Dokumentację wykonał arch. Zenon Remi zatwierdzoną przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem decyzją nr 052/12 z dnia 24.02.2012 łącznie z pozwoleniem nr 50/11 Małopolskiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.11.2011 roku. W latach 2012 – 2013 przeprowadzono rewitalizację całego budynku.

Obecnie budynek jest własnością Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem, w którym część pomieszczeń przeznaczona jest na działalność statutową Biura Oddziału, bibliotekę, pokój spotkań przewodników, speleologów, działaczy i członków PTTK. Natomiast część pomieszczeń w przyziemiu i na piętrze przeznaczona jest na działalność gospodarczą Oddziału.