loading

Ładowanie...

Klub Seniora Przewodników PTTK

Przewodniczący Klubu – Stanisław Bar
z-ca Przewodniczącego – Stefan Tokarski
sekretarz – Teresa Szul- Korab
skarbnik – Ludwika Pańszczyk

Klub Seniora Przewodników Tatrzańskich działa na podstawie Regulaminu Klubu zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK w Zakopanem z dnia 06.05.2008 roku. Zrzesza około 30 przewodników.

 

Inicjatywę o powołaniu klubu przedstawił na zebraniu koła nr 1 PTTK przy Zarządzie Oddziału kol. Jan Krupski, kol. Stefan Tokarski, kol. Stanisław Bar, na zebraniu założycielskim 24 kwietnia 2006 roku.. Klub Seniora Przewodników Tatrzańskich PTTK w Zakopanem ma siedzibę w „Dworcu Tatrzańskim”przy ul, Krupówki 12 w Zakopanem.

 

  • Zadanie Klubu to czynny udział w życiu turystycznym i różnych imprezach z tym związanych.
  • Pomoc wszystkim starszym, schorowanym przewodnikom tatrzańskim wszystkich organizacji zrzeszonych( ale nie tylko) w PTTK.
  • Nawiązywanie i udział we współpracy z podobnymi organizacjami na Słowacji tj. Klubem Horolezców i Horską Służbą w Smokowcu na Słowacji, TOPR-em w Zakopanem i GOPR-em.
  • Współpraca z organizacjami młodzieżowymi na terenie jak np. z zespołem młodzieżowym Małe Klimki prowadzonym przez p. Zofię Kubiniec. Zarząd Koła Klubu Seniora opracował odznakę numerowaną , wydaną w 2010 roku z okazji pięciolecia istnienia Klubu, odznakę nr.1 otrzymał Honorowy Prezes Jan Krupski.
  • Członkowie Klubu biorą czynny udział w spotkaniach Oddziału PTTK w Zakopanem.
  • Klub Seniora Przewodników Tatrzańskich dokumentuje sesje , spotkania i imprezy.
  • Zebrania Klubu odbywają się co miesiąc w każdą pierwszą środę miesiąca , zimową porą o godz. 17 tej, latem o godz. 18 tej w siedzibie „ Dworca Tatrzańskiego” Klub Seniora zaprasza wszystkich przewodników zainteresowanych problematyką gór, szkoleniami i wyjazdami krajoznawczymi.

 

W stuletnią rocznicę śmierci Klimka Bachledy, naszego patrona, w dniu 6 sierpnia 2010 roku, została odprawiona Msza Święta przez ks. Prałata Stanisława Olszówkę w intencji ratowników i przewodników górskich.. Nabożeństwie uczestniczyli przewodnicy i ratownicy górscy.

Udostępnij