loading

Ładowanie...

Piękny Jubileusz Honorowej Przewodniczki Tatrzańskiej Marii Cetnarskiej.

W sobotę 23 marca 2019 roku Honorowa Przewodniczka Tatrzańska Maria Cetnarska obchodziła w gronie rodziny i przyjaciół – przewodników tatrzańskich, piękny Jubileusz  92 Urodzin. Jubilatce najpierw odśpiewaliśmy tradycyjną  pieśń urodzinową: Dwieście lat! Dwieście lat! Niech żyje, żyje nam …!!!.

Potem składaliśmy Jej jak najserdeczniejsze życzenia i upominki. Wieczór upłynął w miłej, radosnej i koleżeńskiej atmosferze na wspomnieniach z dawnych dobrych lat. Wspominaliśmy wędrówki i wspinaczki tatrzańskie, a także penetracje jaskiń tatrzańskich, w których kiedyś Pani Maria aktywnie uczestniczyła.

Pani Maria jest ciągle bardzo aktywna, przychodzi na zebrania Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im. Klimka Bachledy w Zakopanem  i corocznie uczestniczy w tradycyjnych Mszach i spotkaniach opłatkowych  i wielkanocnych przewodników tatrzańskich.

Wspaniałej Jubilatce, wszyscy przewodnicy tatrzańscy i ludzie gór związani z naszym środowiskiem, składają jak najserdeczniejsze życzenia: 200 lat w zdrowiu, szczęściu i pomyślności, i nieustającej opieki Matki Bożej  i Opatrzności Bożej w każdym dniu Jej życia.

 

Maciej Bętkowski

Udostępnij