loading

Ładowanie...

Ubezpieczenie OC dla Przewodników Tatrzańskich PTTK

Zarząd Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem planuje ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej (OC) przewodników tatrzańskich PTTK zrzeszonych w naszych kołach, tj. Klimka Bachledy oraz TPN PTTK. Warunkiem ubezpieczenia jest przynależność do PTTK i posiadanie opłaconej składki członkowskiej na dany rok.

Suma ubezpieczenia na jednego przewodnika wynosi 500.000,- złotych.

 

Informuję jednocześnie, że wszyscy przewodnicy PTTK z opłaconą składką członkowską są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i ratownictwa.

Koszty ubezpieczenia od OC zostaną pokryte ze składek PTTK.

 

Prosimy również Koleżanki i Kolegów przewodników o telefoniczne potwierdzenie chęci przystąpienia do ubezpieczenia OC, ponieważ musimy przedstawić ubezpieczycielowi imienną listę przewodników podając również PESEL.

Udostępnij