loading

Ładowanie...

Zarząd Oddziału PTTK w Gorlicach poszukuje chętnych do dzierżawy Bacówki PTTK w Bartnem gm. Sękowa.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

       O d d z i a ł  w  G o r l i c a c h 

 38 – 300 Gorlice ul. J. Piłsudskiego 6

 Tel.  +48 18 352 15 91

Email: biuro@pttkgorlice.pl

 

Zarząd Oddziału PTTK w Gorlicach poszukuję chętnych do dzierżawy Bacówki PTTK w Bartnem gm. Sękowa.

Osoby zainteresowane dzierżawą Bacówki powinny:

  • posiadać doświadczenie w prowadzaniu działalności gospodarczej, bo przeznaczeniem obiektu jest świadczenie usług gastronomicznych i hotelowych,
  • posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą lub dopełnić tego wymogu przed podpisaniem umowy dzierżawy,
  • posiadać zabezpieczenie finansowe na koszty związane z dzierżawą i funkcjonowaniem Bacówki oraz depozytu finansowego zabezpieczającego właściwą realizację umowy dzierżawy,
  • mieć świadomość tego, że obiekt musi funkcjonować w trybie ciągłym.

 

Termin rozpoczęcia dzierżawy:  1 września 2023 roku

Osoba zainteresowana dzierżawą Bacówki musi złożyć pisemną ofertę w Biurze Oddziału PTTK (adres powyżej): osobiście, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 15 lipca 2023 roku. Oferta musi zawierać informacje będące odpowiedzią na w/w punkty, dane własne i do kontaktu, o doświadczeniu zawodowym, ewentualnie informacje na temat motywów decyzji i pomysłów na funkcjonowania Bacówki.

Ogólne informacje o obiekcie i jego funkcjonowaniu można uzyskać w Biurze Oddziału PTTK, natomiast informacje szczegółowe, w tym o warunkach umowy dzierżawy, będą udzielone tym, których oferta zostanie przyjęta.

 

Z upoważnienia Zarząd Oddziału :

 

 

 

Udostępnij